Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in D:\Inetpub\vhosts\sukhothai1.go.th\subdomains\ss\httpdocs\index.php on line 6
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต1
หน้าหลัก Download ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง จดหมายเปิดผนึก News talk จาก ผอ.เขต ทวงงาน รร.ในสังกัด ปฏิทินปฏิบัติงาน ผอ.สพป.สท.1 ปฏิทินปฏิบัติงาน รอง ผอ.สพป.สท.1 ประกวดการจัดแผนการเรียนรู้ มาตรฐานทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ

:: กลุ่มนโยบายและแผน ::

Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in D:\Inetpub\vhosts\sukhothai1.go.th\subdomains\ss\httpdocs\include\menu_left.php on line 10

  กลุ่มงานในสังกัด สพป.สท.1

  ร.ร.ในเขตอำเภอเมือง

  ร.ร.ในเขตอำเภอกงไกรลาศ

  ร.ร.ในเขตอำเภอคีรีมาศ

  ร.ร.ในเขตอำเภอบ้านด่านฯ

  สถานศึกษาเอกชน

  หน่วยงานสำคัญ

  เว็บไซต์การศึกษา


Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in D:\Inetpub\vhosts\sukhothai1.go.th\subdomains\ss\httpdocs\index.php on line 79
รายชื่อคณะกรรมการกำกับการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น ปี 2557 ณ ศูนย์สอบโรงเรียนอุดมดรุณี จ.สุโขทัย  
    [ เอกสารเพิ่มเติม ] [ ผู้อ่าน 63 คน ]     21 เมษายน 2557   อ่านต่อ >>>
โรงเรียนสามรถโหลดผลการสอบ NT ปีการศึกษา 2556 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 แล้ว
   

โรงเรียนสามรถโหลดผลการสอบ NT ปีการศึกษา 2556 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ได้ที่เว็บไซต์ http://nt-result.bopp.go.th/  โดยชื่อผู้ใช้และรห

[ ผู้อ่าน 391 คน ]     19 เมษายน 2557   อ่านต่อ >>>
ให้ข้าราชการครูตามบัญชีรายชื่อนี้ไปรับคำสั่งแต่งตั้งกรรมการประเมินด้านที่ 1,2 ได้ที่กลุ่มบริหารงนาบุคคล
   

ให้ข้าราชการครูตามบัญชีรายชื่อนี้ไปรับคำสั่งแต่งตั้งกรรมการประเมินด้านที่ 1,2
ได้ที่กลุ่มบริหารงนาบุคคล ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2557 เป็นต้นไป
รายชื่อข้าราชการครูและบุค

[ ผู้อ่าน 273 คน ]     17 เมษายน 2557   อ่านต่อ >>>
ประกาศบัญชีรายละเอียดข้อมูลการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
   ประกาศบัญชีรายละเอียดข้อมูลการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เอกสาร
[ ผู้อ่าน 694 คน ]     11 เมษายน 2557   อ่านต่อ >>>
ขอเชิญร่วมเข้าร่วมรับฟังการเสาวนา"มิติการพัฒนาครูในศตวรรษที่21"
   
[ เอกสารเพิ่มเติม ] [ ผู้อ่าน 112 คน ]     09 เมษายน 2557   อ่านต่อ >>>

Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in D:\Inetpub\vhosts\sukhothai1.go.th\subdomains\ss\httpdocs\index.php on line 234

Copyright ® 2007 Sukhothai1.go.th

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 อ.เมือง จ.สุโขทัย
โทรศัพท์ โทร 0-5561-16180, 0-5561-6181 โทรสาร 0-5561-3460
ติดต่อ ผู้ดูแลระบบ master@sukhothai1.go.th
wave_1827@hotmail.com มนตรี ชัยชราแสง tel 083-2191679 (wave)